Vestavind

 Hanne Kroghs historietime om havets betydning for kystlandet Norge. En reise gjennom havlandet, tilbake til sine egne røtter på Haugalandet, til sin morfars kamp mot tyskerne og etter krigen hans bitterhet mot den norske stat over behandlingen av krigsseilerne. Hennes vakre fortelling om møtet mellom mor og far og deres vanskelig vei gjennom livet.